مناسب‌سازی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان برای معلولان

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان برای مناسب‌سازی انتخاب شده است و طرح و نقشه اجرای مناسب‌سازی آن نیز تا پایان سال جاری تهیه می‌شود.

علیرضا ابراهیمیان با اشاره به اینکه تمام مجموعه‌ها باید به سوی مناسب‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه شهر‌ها حرکت کنند، اظهار داشت: در حال حاضر شهر‌ها باید از کمیت شهر‌سازی به سوی کیفیت آن حرکت کنند و کیفیت زندگی شهری را ارتقا بدهند. وی به ضرورت اجرای صحیح قانون نسبت به مناسب‌سازی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان تمام مجموعه‌های موجود در سطح شهر باید مناسب‌سازی را رعایت کنند اما هم‌اکنون قوانین نسبت به این موضوع به صورت صحیح اجرا نمی‌شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان تصریح کرد: امروزه با مناسب‌سازی میزان توسعه و پیشرفت شهر‌‌ها محک زده می‌شود.

وی به یکی از مهم‌ترین مکان‌های انتخاب شده در اصفهان برای مناسب‌سازی آن اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان نمونه خیابان چهارباغ عباسی اصفهان به عنوان یک بافت سنتی،تاریخی و یک بافت مهم تجاری برای مناسب‌سازی انتخاب شده است و طرح و نقشه اجرای مناسب‌سازی آن نیز تا پایان سال جاری تهیه می‌شود.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه موضوع مناسب‌سازی باید به صورت ریشه‌ای و اساسی برطرف شود، تاکید کرد: در حال حاضر تمامی شهرداری‌های اصفهان باید در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های خود در سطح شهر با یک واحد مناسب‌سازی هماهنگ باشند. وی با بیان اینکه این موضوع نیز به تمامی شهرداران اصفهان ابلاغ شده است، اضافه کرد: این افراد نیز به اجرای قانون در این زمینه مکلف شده‌اند و صدور پروانه ساختمان‌ها در تمامی مناطق اصفهان منوط به رعایت مناسب‌سازی است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان بیان داشت: تمامی استان‌ها موجود در سطح کشور نیز باید حقوق معلولان را در سطح شهر رعایت کنند و شرایط حضور آنها را در محیط‌های شهری و اماکن عمومی فراهم کنند.

"اطلاع رسانی ساختمان ایران"  All Rights Reserved By ArchEsfahan.com         |       Designed By H.Angabini & M.Kiyani